Forretningsetikk

Handshake

Forretningsetikk er en grunnpilar i vår entreprenørvirksomhet: overholdelse av verdier, integritet og rettferdighet har alltid vært vårt kjennetegn, og det er en pågående forpliktelse for alle Eptas ansatte i håndteringen av forretningsaktiviteten.