Viessmann tar et nytt steg som familie-eiet konsern med ny struktur

news_for_fi

Viessmann kombinerere sitt forretningsområde "Climate Solutions" med Carrier Global Corporation, og vil sammen danne en ny global aktør innenfor intelligente klima- og energiløsninger. Transaksjonen ble offentlig 26.april 2023. Viessmann Refrigeration Solutions er ikke en del av denne nye strukturen, men fortsette som før i Viessmann-konsernet sammen med øvrige forretningsområder.

Read the press release here