Coop supermarket Svalbard, Norge

Svalbard_Image

Viessmann har levert kjøle/fryse-utstyr til verden nordligste dagligvarebutikk

Svalbard er lokalisert på 78 Nord mellom det norske fastlandet og Nordpolen. 

Coop Svalbard er en del av kjøpesenteret Svalbardbutikken, som finnes i Longyearbyen.

Svalbardbutikken er unik på den måten at den har flere samvirkelagsmedlemmer enn den har innbyggere i Longyearbyen. Coop Svalbard har fokus på lavt energiforbruk, redusert CO2 utslipp, minimalt med matavfall og plastemballasje. Coop Svalbard har fokus på kildesortering og de ønsker å bidra til økt fokus på bærekraftige produkter.

Ronny Strømnes, adm.dir for Coop Svalbard SA, så etter kjøle- og fryseutstyr som hadde lang levetid og så god drift som mulig, samt at de var driftssikre og solide.

Det å levere kjøle- og fryseutstyr til et så avsidesliggende sted som Svalbard har sine utfordringer, men med ekstraordinær planlegging og forberedelser så har det blitt levert på en meget god måte 60 meter med remote kjøle- og fryseutstyr og 18 meter med plug-in utstyr. Vår installasjons- og servicepartner PTG har også bidratt på en veldig god måte til at dette gikk i orden. Utstyret ble først levert til Tromsø hvor det ble ompakket inn i kontainere og deretter sent over havet til Svalbard.

Ronny ble overbevist om Viessmanns utstyr var det rette med tanke på kvalitet og driftssikkerhet, samt at Viessmann var en leverandør han kunne stole på.

"Det aller viktigste for meg når vi planla denne butikken var at vi skulle ha nok plass til å vokse. I tillegg så ønsket vi å ha en så funksjonell butikk som mulig og med tilstrekkelig kapasitet." - Ronny Strømnes, adm.dir for Coop Svalbard SA.