Copyright

© Viessmann Refrigeration Systems AS

Alle rettigheter reservert. Tekster, tekstutdrag, grafikk og animasjoner er beskyttet av opphavsrett. Enhver bruk av denne informasjonen krever forhåndssamtykke fra Viessmann Refrigeration Systems AS.

Hvor det ikke er oppgitt andre detaljer, er alle varemerker på Viessmanns nettsteder beskyttet.

Viessmann-nettstedene ble opprettet med all mulig omhu. Likevel kan Viessmann ikke garantere at den gitte informasjonen er fri for feil eller unøyaktigheter. Viessmann fraskriver seg all ansvar for tap som kan være direkte eller indirekte resultatet av bruk av dette nettstedet, i den grad slike tap ikke er direkte resultat av forsettlig eller uaktsom atferd fra Viessmann.

Viessmann forbeholder seg retten til å endre innholdet på sitt nettsted uten forbehold, når som helst og uten forhåndsvarsel.

Viessmann er ikke ansvarlig for personvernpolitikken eller innholdet på nettsteder som er lenket til Viessmann-nettstedet.