Avtrykk og juridiske merknader

Publisher: Viessmann Refrigeration Systems AS

Borgeskogen Næringspark S
N-3160 Stokke

Telefon: +47 33 36 35 00
E-post: post@viessmann.no

VAT - 916696795 MVA

Viessmann-nettstedene ble opprettet med all mulig forsiktighet. Likevel kan Viessmann ikke garantere at den gitte informasjonen er fri for feil eller unøyaktigheter. Viessmann fraskriver seg all ansvar for tap som kan være direkte eller indirekte resultatet av bruk av dette nettstedet, i den grad slike tap ikke er direkte resultat av forsettelig eller uaktsom atferd fra Viessmann.

Viessmann forbeholder seg retten til å endre innholdet på sitt nettsted uten forbehold, når som helst og uten forhåndsvarsel.

Viessmann er ikke ansvarlig for datavernstrategien eller innholdet på nettsteder som er lenket til Viessmann-nettstedet.